O firmie

Firma powstała w 2003 roku jako HALMEX Zakład Usług Budowlanych Marcin Kuboszek i działa nieprzerwanie do dziś. W całym czasie swego istnienia Halmex pozostaje firmą rodzinną z polskim kapitałem. W 2011 roku została przekształcona w spółkę prawa handlowego Przedsiębiorstwo Budowlane HALMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Chybiu.

Stała, etatowa kadra inżynieryjno-techniczna przedsiębiorstwa liczy 45 – posiadających niezbędne uprawnienia budowlane oraz praktykę i doświadczenie – osób. W razie potrzeby może ona zostać zwielokrotniona o sprawdzonych pracowników kontraktowych. Firma dysponuje urządzeniami i maszynami budowlanymi o łącznej wartości ponad 5 mln zł. Wartość prac zrealizowanych przez Halmex od jego powstania wynosi 75 mln zł.

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych, w tym:

 • budowie hal produkcyjnych i hal magazynowych, ze szczególnym wskazaniem obiektów dedykowanych branży spożywczej
 • budowie i remontach obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności – szpitali, klinik, uzdrowisk
Budujemy też obiekty przemysłowe, hotele i budynki mieszkalne.

Nasze usługi wykonujemy rzetelnie, dostosowując je do wskazanych przez zleceniodawców norm, standardów i wymogów obowiązujących najlepsze przedsiębiorstwa ich branży. Obiekty naszych klientów budowaliśmy, rozbudowywaliśmy, unowocześnialiśmy i remontowaliśmy w pełni uwzględniając i respektując:
 • wymogi inwestorów z branży spożywczej określone posiadanymi przez nich certyfikatami:
  IFS - International Food Standard, ISO22000 (HACCAP)
  oraz obszary wytycznych zawartych w:
  GMP - dobre praktyki produkcyjne, GHP - dobre praktyki higieniczne, GVP - dobre praktyki weterynaryjne
 • wymogi inwestorów z branży medycznej określone posiadanymi przez nich certyfikatami:
  ISO 9001, ISO 14644 (norma dotycząca pomieszczeń czystych)
  oraz obszary wytycznych zawartych w:
  GLP - dobre praktyki laboratoryjne
Chętnie przekażemy stosowne kontakty referencyjne.

Naszą dewizą jest przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy oraz utrzymywanie jej terenie czystości i porządku.
HALMEX © 2012                                     Strona główna | Ofirmie | Oferta | Galeria | Referencje | Plany firmy | Kontakt